about Figures for landscapes

F BHFfL

Bflag «FiFL – #FIGURES FOR LANDSCAPES» is a “live” sculpture/performance, photo and video project.

The artwork is rooted in a specific sculpture: “Figure for landscape” by Barbara Hepworth (BH). The sculpture was sold in 2014 to England after standing since 1968 in the Stavanger Art Association’s garden. The base the sculpture stood on was left empty*.

The performance project «FiFL – Figures For Landscapes» by ABT gives life to BH’s bronze sculpture «Figure for landscape» no longer there in the Stavanger garden.
BH’s sculpture «Figure for landscape» embraces the landscape and it’s the surroundings. Though the artist has worked on the abstract shape, the human figure is quite visible.

Since 2014 ABT invites people she meets to join in a performance to create a living sculpture reminding of BH’s «Figure for landscape» with their own body
The participants become in this way owner a little of BH’s artwork as they gain experience  and insight in the aesthetic BH developed in making the sculpture.

ABT set focus on the action and the experience rather than the object:

The performance:

The artist invites the public to join her in the act of «FiFL» meaning find a base on which to stand on an alone or as a small group, shape figures with ones own body which reminds of the famous sculpture.
The participants are asked to make an open shape which embraces the landscape around.

The living sculptures are photographed and pictures taken marked #figuresforlandscapes put on Instagram.

* Tommy Olsens artikel 

————————————————————————————————————

 Norsk flagg  «FiFL – #FIGURES FOR LANDSCAPES» er en «live» skulptur/performance, foto og video prosjekt.

Verket tar utgangspunkt i den spesifikk skulpturen: “Figure for landscape” av Barbara Hepworth (BH).
Skulpturen som har stått utenfor Stavanger Kunstforening siden 1968 ble solgt til utlandet i 2014. I dag står kun sokkelen igjen i hagen
etter skulpturen *

Performance prosjektet «FiFL – Figures For landscapes» levendegjør BHs «Figure for landscape».
BHs skulptur «Figure for landscape» favner inn landskapet og omgivelsene den plasseres i. I den abstraherte formen er menneske figuren fortsatt tydelig tilstedeværende.

Siden 2014 inviterer kunstneren mennesker hun treffer til å delta i en performance til å være med å gjenskape med egen kropp en levende skulptur som minner om BHs «Figure for landscape». Deltakerne blir på en måte litt eiere av BHs verk da de tilegner seg erfaring som gir dem innsikt i den estetiske formen BH utviklet med skulpturen «Figure for landscape». Fremfor objektet gjør kunstneren handlingen og erfaring til sitt hoved fokus.

Performance handlingen:

Publikum inviteres til å delta i performance «#FiFL Figures for landscapes», finne en sokkel, forme figurer med egen kropp, alene eller gruppevis, som minner om den berømte skulpturen:
deltakerne bes lage en åpen form som omfavner omgivelsene.

De levende skulpturene fotograferes, bilder merket #figuresforlandscapes legges ut på Instagram.

* Tommy Olsens artikel 

Advertisements