about #FiFLe – FIGURES FOR LANDSCAPES

FIGURES FOR LANDSCAPES is a “live” sculpture project based on Barbara Hepworth’s sculpture Figure for landscape.

The project is inspired by the sculpture FIGURE FOR LANDSCAPE by the british artist Barbara Hepworth. The owner, Kunsthall Stavanger, sold it June 25 2014.

The sale created chaos in the population of Stavanger, the Norwegian town well known for being the oil capital of the north. Among the most disappointed persons were artists and specialist in the art field. Other artists and people interested in contemporary art suported the sale, though reluctently: after a fastidious work over several years to find sponsors to strengthen the economy of Kunsthall Stavanger a renewal project to give new energy to the first art institution created in stavanger, the Stavanger Art Association, the board decided to sell the most valuble sculpture in town.

Today only the base of the sculpture remains in the garden.

“How to #FiFLe with your friends :

You find a base, a friend or two and together you create a figure which reminds us of Barabra Hepworth’s sculpture «Figure for landscape».

With your feet standing together on the base, make your bodies create a figure which slips the landscapes through open spaces. Observe carefully how the figure is joined on the base and at it’s top.

The live “sculpture” is photographed and like in Hepworth’s «Figure for landscape», one can see the landscape through it in the picture. It is therefore important with open spaces.

Please send the picture to abtffn(a)gmail.com with names of participant, photographer, place and date.

————————————————————————————————————

FIGURES FOR LANDSCAPES er et “levende” skulptur prosjekt som tar utgangspunkt i Figure for landscape av Barbara Hepworth

Prosjektet er inspirert av skulpturen «Figure for landscape» av den engelsk kunstneren Barbara Hepworth. Skulpturen ble solgt 25.06.2014, av eieren, Kunsthall Stavanger.

Salget forårsaket smertefulle splittelser i Stavangers befolkning, blant dem kunstnere og andre fagpersoner. Mange støttet salget av kunstverket, dog motvillig: etter lang tids arbeid med å finne sponsorer til å forsterke økonomien for å etablere Kunsthall Stavanger, altså en fornying av den døende kunstforening, den alle første kunst institusjon i stavanger,  har ledelsen sett seg nødt til å gå til det drastiske skrittet å selge Barbara Hepworth’s «Figure for landscape».

I dag kun sokkelen står igjen i hagen etter skulpturen .

«Kunsten om å  #FiFLe med dine venner?

Finn en sokkel, alene eller med venner sammen lage, på sokkelen, en figur som minner om Barbara Hepworth skulptur «Figure for landscape».

Med samlede føtter lager kroppene en figur som slipper landskapet gjennom. Legg merke til de åpne rommene i midten, men også hvordan figuren er samlet i bunnen og på toppen.

Den levende “skulpturen” fotograferes og som i Hepworth’s «Figure for landscape», kan man se landskapet gjennom. Det er derfor viktig med åpne rom.

Vennligst send bildet til abtffn(a)gmail.com med navn på deltakerne, fotografen, stedet og datoen.

Advertisements