Texts

#FIFL Henriette-"Sti for øyet" Stokke municipality.  photo Jon Rune Engen

#FiFLe Henriette-“Sti for øyet” Stokke municipality. photo Jon Rune Engen

Christian Montarou skriver:
“Vakker prosjekt med utgangspunkt i kroppen som sted i rommet, ja vi bebor det fysiske rommet på forskjellige måter som blir til forskjellige steder. Fra mitt sted ser jeg verden fra en annen vinkel enn fra ditt sted. Noen ganger er det langt fra et sted til et annet, andre ganger er det kort vei til nærhet. På en annen side sier man på fransk at tanken gjenforener de som avstanden har adskilt. Som noen har sagt før, det fysiske rommet blir et sted når kroppen eller et objekt definerer det, som for eksempel i skulpturen til Barbara Hepworth. Er det slik at metaforen om kropp som objekt og sinnet som subjekt kan stå for ROM og STED, eller er de udelelige både fysiske og imaginære samtidige? som indre og ytre landskaper, flettet in i hverandre som sjelekropp? Interessant å se hvilke kreative potensialer mellomrommene byr på når så mange deltagere er med på prosjektet.”
https://www.materialthinking.org/people/christian-montarou